Dávid Uszák

Dávid Uszák

Hosťujúci herec

Predstavenia

Izmael, jeho synovec
Zbor dvoranov/ lokajov/ tajnýc/ kurtizán Eugenov + postavy Mizzi Casparová a Heinrich Heine
Izmael, jeho synovec
Zbor dvoranov/ lokajov/ tajnýc/ kurtizán Eugenov + postavy Mizzi Casparová a Heinrich Heine
Izmael, jeho synovec
Zbor dvoranov/ lokajov/ tajnýc/ kurtizán Eugenov + postavy Mizzi Casparová a Heinrich Heine