Irina Badaeva

Irina Badaeva

Baletní majstri - hosťujúci

Narodila sa v Novgorode. Po absolvovaní Baletnej akadémii Vaganovovej v Leningrade pod vedením T . Udalenkovej (1980) prijala angažmán do Marijinského divadla v Leningrade.

Stvárnila sólové postavy v baletoch:
Giselle, Labutie jazero, Spiaca krásavica, Luskáčik, Don Quijotte, Korzár, Márna opatrnosť, Copélia, Sylfida, Chopiniana a ď. Irina Badaeva má zároveň za sebou bohatý repertoár klasických, neoklasických i moderných miniatúr. Absolvovala množstvo turné po svete s ruskými a zahraničnými spoločnosťami. V zahraničí je oceňovaná odborníkmi najmä pre svoju vynikajúcu techniku ​​a presvedčivý javiskový prejav.Tvorila duo Irina Badaeva - Fethon Miozzi , ktoré sa preslávilo najmä v Petrohrade, ruskou kritikou nazývané „nádherná porcelánová dvojica ".

V roku 1997 získala Badaeva cenu L. Mjasina „ za čistotu klasického tanca ".
V roku 2001 absolvovala s vyznamenaním baletnú akadémiu Vaganovové pre baletných pedagógov a baletných majstrov (pedagógovia I. Trofimova, N. Dudinskaja , N. Gončarova) .
Od roku 2007 pôsobí ako pedagóg stredných a vyšších tried na Baletnej akadémii Vaganovovej v Petrohrade.