Friedrich Haider

Friedrich Haider

Hosťujúci dirigenti

Friedrich Haider, rakúsky dirigent s talianskymi a bavorskými koreňmi, je jednou z najvýraznejších osobností na poli hudobného diania v Európe. Na scéne debutoval v roku 1984 v Klagenfurte s operetou Viedenská krv od Johanna Straussa. Krátko na to bol vo veku dvadsaťdeväť rokov vymenovaný za jedného z najmladších hudobných riaditeľov Opera National du Rhin v Štrasburgu.

S repertoárom pozostávajúcim z asi šesťdesiatich operných titulov zaujal v operných domoch vo Viedni, v Mníchove, Berlíne, Drážďanoch, Barcelone, v Amsterdame či v Benátkach. V Metropolitnej opere v New Yorku sa po prvýkrát predstavil s Verdiho operou Rigoletto.

V roku 2005 preniesol Friedrich Haider ťažisko svojej práce na koncertnú oblasť. Dirigoval Českú filharmóniu, London Symphony Orchestra, Camerata Salzburg a mnohé ďalšie významné telesá. Od svojej prvej spolupráce na Verdiho Rekviem pravidelne  ako hosťujúci dirigent účinkuje so zborom a orchestrom Slovenskej filharmónie v Bratislave. Sedem rokov zastával tiež pozíciu vedúceho orchestra Oviedo Filarmonía na severe Španielska, ktorý pod jeho vedením podával už na prvých koncertoch špičkové výkony a hosťoval v Madride, Paríži a Tokiu.

Keď sa Friedrichovi Haiderovi v jednom londýnskom antikvariáte dostala do rúk partitúra od nemecko-talianskeho skladateľa Ermanna Wolf-Ferrariho, jeho hudba ho natoľko zaujala, že od toho momentu sa stal nadšeným priaznivcom a šíriteľom diel tohto dnes už takmer zabudnutého skladateľa.

Od roku 2009 pôsobí Friedrich Haider v Slovenskom národnom divadle, kde hudobne nanovo naštudoval Mozartovu operu Čarovná flauta, Verdiho operu Dvaja Foscariovci, Pucciniho dielo Le Villi a ďalšie tituly. Od roku 2012 zastáva post hudobného riaditeľa SND.

Predstavenia