Oto Klein

Oto Klein

Tenor

Spev študoval na Konzervatóriu v Bratislave a na VŠMU. Absolvoval viaceré interpretačné kurzy renomovaných zahraničných pedagógov. Od roku 1997 pôsobil v bratislavskej Komornej opere a o dva roky neskôr prijal angažmán v Opere SND. Medzi jeho najvýraznejšie kreácie patrí Don Ottavio v Mozartovom Donovi Giovannim, Nemorino v Nápoji lásky od Gaetana Donizettiho, Ramiro v Rossiniho Popoluške, Ernesto v Donizettiho Donovi Pasqualovi, Alfredo v La traviate, Jeník v Predanej neveste či Romeo v Gounodovej opere Romeo a Júlia. Okrem Bratislavy sa spevák dobre uviedol aj na zahraničných scénach: v Štátnej opere Budapešť, v Štátnej opere vo Viedni, v Opere Zürich, v drážďanskej Štátnej opere, v Opére de Nice, v Théâtre Royal de la Monnaie v Bruseli, v Teatro Comunale v Bologni, ale tiež v Teatro San Carlo v Neapole a mnohých ďalších. K jeho výrazným úspechom patrí stvárnenie Grófa Almavivu v Barbierovi zo Sevilly v Staatsoper Wien, Rossiniho Lindora (Talianka v Alžíri) v drážďanskej Sächsische Staatsoper, Smetanovho Jeníka (Predaná nevesta) v Zürichu, Donizettiho Ernesta z buffy Don Pasquale v Opéra de Nice, ale aj interpretácia tenorového partu v Orffovom diele Carmina burana v turínskom Teatro Regio, či tenorového sóla v Beethovenovej Misse Solemnis, ktorá odznela v Drážďanskej filharmónii. V Bratislave ho publikum mohlo vidieť ako Lehárovho Camille de Rossilon vo Veselej vdove a tiež v postave Tonia (Donizetti, Dcéra pluku). Oto Klein spolupracoval vo svojej doterajšej kariére s mnohými výbornými dirigentmi: Danielom Barenboimom, Fabiom Luisim, Rafaelom Frühbeckom de Burgos, Jerzy Semkowom, Ralfom Weikertom a mnohými ďalšími. V súčasnosti je rovnako vyhľadávaný ako operný i koncertný interpret. V Opere SND aktuálne spieva Grófa Almavivu v Barbierovi zo Sevilly.