Anton Korenči

Anton Korenči

Absolvoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v ročníku prof. Vladimíra Strniska inscenáciou hry R. W. Fassbindera ... len kvapky na horúce kamene... (13. 3. 2009, Malá scéna VŠMU). V súčasnosti pôsobí ako interný doktorand DF VŠMU a dramaturg a režisér Divadla Malá scéna STU. Okrem réžie sa venuje aj autorskej tvorbe. V Štátnom divadle v Košiciach inscenoval absurdnú drámu Trojkolka Fernanda Arrabala. Na pôde domovského Divadla a.ha a Divadla Malá scéna pripravili Juraj Bielik a Anton Korenči ako režijné duo niekoľko inscenácií rozprávok (J. Bielik, A. Korenči: Malá morská víla; J. Bielik, A. Korenči: Snehová kráľovná), dramatiky nemeckej proveniencie (F. Bruckner: Choroba mladosti; W. Schwab: Prezidentky; Ľudorezy alebo Moja pečeň stratila zmysel) a súčasnej drámy (J. Bielik, A. Korenči: PIAF; L. Brutovský: Na obed).