Sorina Munteanu

Sorina Munteanu

Soprán

Rumunská sopranistka Sorina Munteanu vyštudovala Vysokú hudobnú školu v Temešvári a vokálne sa ďalej zdokonaľovala na majstrovskom kurze na Hudobnej akadémii v Kluži. V roku 1995 sa stala sólistkou Rumunskej štátnej opery v Kluži. Od roku 2002 spievala v Štátnej opere v Temešvári a v roku 2003 prijala napokon talentovanú mladú umelkyňu do svojho sólistického ansámblu Národná opera v Bukurešti. V doterajšej kariére sa Munteanu predstavila na koncertných pódiách i operných javiskách mnohých európskych i zámorských krajín. Jej operný repertoár zahŕňa prevažne dramatické sopránové party talianskej opernej literatúry. Spomeňme Verdiho Abigail v Nabuccovi, Lady Macbeth, Leonóru v Trubadúrovi, Aidu, Pucciniho Tosku, Turandot, Mascagniho Santuzzu či Ponchielliho Giocondu. Pucciniho extrémne náročnú úlohu Turandot spievala Munteanu okrem svojej vlasti i v Budapeštianskej štátnej opere. Úctyhodnú šírku má koncertný repertoár Soriny Munteanu. Zahŕňa vokálno-inštrumentálne diela W. A. Mozarta, G. B. Pergolesiho, Josepha Haydna, Franza Liszta, Ludwiga van Beethovena, ale i piesňovú tvorbu A. Dvořáka, M. de Fallu, M. P. Musorgského či R. Schumanna.

Predstavenia