Bettina Bartz

Bettina Bartz

Bettina Bartz študovala divadelnú vedu na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Pracovala v mestských, ale aj nezávislých divadlách. Bola šéfdramaturgičkou Brandenburského divadla (1998 – 2000) a Opery v Lipsku (2008 – 2011). Podieľala sa na inscenáciách v divadlách v Berlíne, Grazi, Hamburgu, Essene, Amsterdame, vo Viedni, v Kodani a Antverpách. Medzi režisérmi, s ktorými spolupracovala, sú Peter Konwitschny, Jochen Biganzoli, Anselm Weber, Arila Siegert, Horst Kupich, Tatjana Rese, Antje Kaiser, Wolfgang Ansel, Kerstin Polenske a Gisela Höhne. Napísala, zväčša spolu s Wernerom Hintzem, rad spevných prekladov operných textov pre berlínsku Komickú operu, Hamburskú štátnu operu a Gärtner platz theater v Mníchove. Vyučovala na vysokých školách v Berlíne, Lipsku a Talline. Od roku 2000 spolupracuje ako dobrovoľníčka s divadlom RambaZamba, ktoré uvádza divadelné predstavenia s duševne postihnutými hercami. Je autorkou rozhlasových hier a revuí, ako aj detskej opery Výlet na mesiac. Jej koncert pre deti Planéta drakov (so skladateľom Arnoldom Fritzschom) získala Cenu Leopold. V roku 2014 získala získala ocenenie berlínskej Akadémie umení Kunstpreis v kategórii divadlo.

 

Predstavenia