Kateřina Jalovcová

Kateřina Jalovcová

Mezzosoprán

Česká mezzosopranistka Kateřina Jalovcová je absolventkou Pražského konzervatória . V roku 2001 získala 1. cenu na súťaži konzervatórií v Pardubiciach. Od roku 2004 bola angažovaná v Divadle F. X. Šaldu v Liberci a o dva roky neskôr sa stala sólistkou Opery ND Praha. Tu naštudovala množstvo profilových rolí ako Bizetova Carmen, Saint-Saënsova Dalila, Debussyho Melisanda, Káča v Dvořákovej opere Čert a Káča, Oľga v Čajkovského Eugenovi Oneginovi, Azucena vo Verdiho Trubadúrovi, Ulrica vo Verdiho Maškarnom bále, Bizetova Carmen a mnoho ďalších. V roku 2007 sa umelkyňa predstavila na festivale v írskom Wexforde v úlohe Ježibaby v Dvořákovej Rusalke, za ktorú získala zvláštne ocenenie, a v nasledujúcom roku vystúpila s úspechom na tom istom podujatí v opere Sneguročka od Nikolaja Rimského-Korsakova pod taktovkou svetoznámeho Dmitrija Jurowskeho. V opernom dome v Grazi spievala v postavách Verdiho Feneny a Pucciniho Suzuki a v roku 2009 sa predstavila v Teatro Municipale di Piacenza a v Teatro Comunale di Bolzano v postave Verdiho Azuceny. Pod taktovkou Jiřího Kouta účinkovala v predvedení Requiem Antonína Dvořáka a so Symfonickým orchestrom Hl. mesta Prahy FOK stvárnila postavu Jokasty v koncertnom predvedení diela Oedipus Rex Igora Stravinskeho. V sezóne 2010/2011 spoluúčinkovala pod taktovkou Libora Peška v predvedení a na nahrávke Symfónií č. 2  a č. 8 Gustava Mahlera. V Opere SND debutovala v sezóne 2013/2014 v premiére opery La clemenza di Tito W. A. Mozarta v postave Ania.

Predstavenia

Carmen