spevácky zbor Canens pod vedením Gabriela Rovňáka

spevácky zbor Canens pod vedením Gabriela Rovňáka

Súkromná základná umelecká škola, Macharova 1, Bratislava

V zložení Simona Balážová, Lucia Bartíková, Gabriela Bednárová, Johana Bocková, Silvia Cibulová, Ivana Fabiánová, Mária Gašparovičová, Veronika Golierová, Katarína Hozlarová, Ema Kicková, Denisa Kopačková, Andrea Lubušká, Silvia Malovcová, Gabriela Marienčíková, Michaela Martincová, Ivana Pavlíková, Michaela Pavlíková, Lujza Poláčeková, Martina Prekopová, Katarína Ratkošová, Doroty Sabová, Laura Sláviková, Lucia Šarkóziová, Karolína Šimáková, Viktória Škvareninová, Ema Škvareninová, Martina Štefániková, Viktória Študentová, Lucia Veverková.

Naštudovanie Gabriel Rovňák, Peter Hochel, Ivana Rovňáková, Zuzana Buchová - Holičková

Predstavenia