Gustáv Papp

Gustáv Papp

Narodený 28. 09. 1919 Čierny Balog
Zosnulý 07. 10. 1997 Bratislava

sólista opery SND:
1.1.1955 - 31.8.1985
1.1.1990 - 30.6.1991

inšpicient opery a baletu SND: 
1.1.1990 - 30.6.1991

Tenor

Dr. Gustáv Papp (1919–91), lekár-chirurg, súčasne s medicínou absolvoval spev na bratislavskom konzervatóriu. V rokoch 1955–87 bol sólistom Opery Slovenského národného divadla. Spočiatku spieval prevažne lyrické partie, postupne sa však jeho hlas rozvíjal do polôh dramatického tenora. Jeho vokálne danosti a interpretačné majstrovstvo sa bohato uplatnili v pôvodnej slovenskej opernej tvorbe, kde ako premiérový predstaviteľ dával postavám pečať interpretačného vzoru. Veľké predpoklady pre tenorové postavy v operách Richarda Wagnera uplatnil najmä počas pôsobenia v Lipsku v rokoch 1960–66.

mz