Annette Murschetz

Annette Murschetz

Anette Murschetz patrí medzi veľmi zaujímavú strednú generáciu rakúskych, respektíve nemeckých scénografov. Študovala vo Viedni u legendárneho scénografa E. Wondera, u ktorého sa stala neskôr asistentkou na Viedenskej akadémii výtvarných umení. Prvou samostatnou scénografiou sa predstavila v roku 1992 v Grazi s činohernou inscenáciou Slúžky a Knieža Theodor z Gothlandu v réžii M. Günthersa. Od začiatku deväťdesiatych rokov pôsobí v slobodnom povolaní na rôznych činoherných a operných scénach nemeckej jazykovej oblasti, ale i v ostatných krajinách Európy (Amsterdam, Barcelona, Brusel, Edinburgh). Spolupracovala s režisérmi J. Flimmom, A. Kirchnerom, M. Kušejom a inými. Od roku 2000 spolupracuje prevažne s režisérom A. Brethom, s ktorým realizovala desiatku inscenácií vo viedenskom Burgtheatri a Akademietheatri, ako i na festivaloch Ruhrtriennale v Essene a Styriarte v Grazi. Okrem scénografie sa venuje aj ilustráciám kníh pre deti a mládež.