Lucie Kaňková

Lucie Kaňková

Lucie Kaňková je absolventkou Pražského konzervatória (prof. Darina Zárubová). Neskôr absolvovala spevácke kurzy u A. Carangela a M. Beňačkovej. Ako jedna z hlavných predstaviteliek opery Spiegel das Kätzchen od švajčiarskeho skladateľa Mathiasa Spohra absolvovala umelecký zájazd po Švajčiarsku, ktorý odštartoval jej medzinárodnú kariéru.

Je laureátkou medzinárodných speváckych súťaží v Olomouci, Turnove, ale tiež súťaže Nico Dostala v Korneuburgu pri Viedni, ktorá je určená pre operetných interpretov. V rokoch 2015 a 2016 získala rad ocenení na Medzinárodnej speváckej súťaži A. Dvořáka. Spolupracovala a spolupracuje s divadlami v Solothurne, Schaffhausene, Vevey, Winterthure a s významnými telesami – Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu, Juhočeskou filharmóniou, Karlovarským symfonickým orchestrom, Lucerne Artists Orchestra a Thüringen Philharmonie.

Predstavenia