Jan Zbavitel

Jan Zbavitel

Hosťujúci dirigenti

Studoval na konzervatoři v Ostravě (klavír, hoboj, kompozice, dirigování), na Janáčkově akademii múzických umění dirigování u Františka Jílka a Josefa Veselky. Od roku 1968 byl angažován v brněnské opeře jako korepetitor a sbormistr. V letech 19791985 byl šéfdirigentem opery v Ústí nad Labem, 19851992 opět v Brně, 19921994 dirigentem Slovenském národním divadla v Bratislavě. Od roku 1994 je uměleckým šéfem a šéfe dirigentem brněnské opery a od roku 2004 též šéfem opery v Plzni. Od roku 1988 působí jako pedagog Janáčkovy akademie múzických umění.

Predstavenia