Dominika Krčištová

Dominika Krčištová

Mezzosoprán

Dominika Krčištová sa narodila v roku 1995. Absolvovala ZUŠ v Dolnom Kubíne. V roku 2015 ukončila absolutóriom konzervatórium v Žiline v triede pani profesorky Emílie Sadloňovej. V rámci operného štúdia na konzervatóriu naštudovala postavu Amora z opery Orfeo a Euridika od Glucka. Taktiež naštudovala Pergolesiho Stabat Mater a absolvovala nahrávanie pre Slovenský rozhlas. Od roku 2016 študuj na VŠMU v Bratislave v triede profesorky Ľubice Rybárskej. V rámci operného štúdia na VŠMU na študovala postavu Mišky čašníčky v operete Čardášová princezná. Aktuálne sa pripravuje na účinkovanie v opere Margita a Besná od Ľuboša Bernátha. Na súťaží Rudolfa Petráka získala čestné uznanie. V repertoári má naštudované árie rôznych charakterov a období. V roku 2015 sa aktívne zúčastnila majstrovských kurzov v Sedlčanoch u Prahy u pedagógov ako Christina Mrázková Kluge, Piotr Lykowski a Jaroslav Mrázek.