Andrea Záhoranská

Andrea Záhoranská

Poverená výkonom funkcie riaditeľ Technicko-prevádzkového úseku SND
Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava