Leonard Šimek

Leonard Šimek

V roku 2015 absolvoval štúdium tanca na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. Ešte počas štúdia účinkoval v predstaveniach Baletu SND.
 
V rokoch 2015 – 2016 pôsobil v zbore Baletu SND. V divadelnej sezóne 2016 – 2017 pôsobil v Poľskom národnom balete vo Varšave. Nasledovali angažmány v Jakarta simfonia orchestra and mudamove a TUI cruises. V roku 2021 sa vrátil do Baletu SND, kde pôsobí ako člen baletného zboru.