Relax pri šťavnatej tragédii

„Najlepším spôsobom, ako relaxovať a vyprázdniť si hlavu alebo sa aj zabaviť, je pozrieť si šťavnatú tragédiu plnú ľudského nešťastia a utrpenia," povedal o inscenácii Euripidových Bakchantiek režisér Rastislav Ballek. Autor v tejto hre zobrazuje rozpor medzi autoritatívnou vládou na jednej strane a bezuzdným hedonizmom na strane druhej. Nastoľuje tak zásadnú otázku o podobách a možnosti či nemožnosti usporiadania a fungovania ľudskej spoločnosti.
 
Na Slovensku takmer neznáma hra najmladšieho z trojice klasikov antickej tragédie. Uvedená bola rok po jeho smrti Euripidom mladším a získala prvú cenu na Veľ kých dionýziách – slávnostiach na počesť gréckeho boha Dionýza. Ten je súčasne jednou z hlavných postáv tejto hry. Príbeh sa začína, keď Dionýzos inkognito prichádza do rodných Téb, ktoré chce zasvätiť svojmu kultu. Jeho súčasťou sú aj bakchantky – Dionýzove sprievodkyne vykonávajúce divoké orgie, počas ktorých upadajú do stavu podobného nekontrolovateľnému šialenstvu. Zavedeniu kultu v Tébach Dionýzovi bráni autoritatívny kráľ Pentheus, ktorý – netušiac, že sa konfrontuje so samotným bohom – sa s ním dostáva do sporu. V nerovnom zápase človeka a boha ostáva tébsky kráľ napokon celkom osamotený. Dovŕšením jeho tragédie je Dionýzom zosnovaná vražda, ktorú v bakchickom ošiali vykoná ničnetušiaca Pentheova matka.
 
Na objednávku Činohry SND pripravil prvý preklad tejto bezmála 2 500-ročnej hry do slovenčiny Peter Lomnický. Osobitú réžiu Rastislava Balleka dopĺňa výrazné výtvarné riešenie – kostýmy Kataríny Holkovej, scéna a objekty Markéty Plachej a masky a objekty Ivana Martinku, ktorí strávili počas skúšobného obdobia nemálo hodín v divadelných dielňach. Autorom scénickej hudby je významný skladateľ vážnej a experimentálnej hudby Marián Lejava. Estetike a štylizácii pohybu sa venovala choreografka, tanečníka a herečka Petra Fornayová. Na javisku štúdia sa stretávajú viaceré herecké generácie – skúsení bardi a interpreti veršovaného slova Anna Javorková, Dušan Jamrich a v alternácii Štefan Bučko a Ľubomír Paulovič s výraznými reprezentantmi mladej generácie – s Dominikou Kavaschovou, Milanom Ondríkom a Danielom Fischerom. Dopĺňajú ich hosťujúci umelci – Martin Hronský a čerství absolventi Divadelnej fakulty VŠMU, Michal Kinik a Michal Noga.
 
Miro Dacho, dramaturg Činohry SND