Rozlúčime sa s hudobným skladateľom a dirigentom Svetozárom Štúrom

S veľkým zármutkom sme v Slovenskom národnom divadle prijali správu, že 21. mája 2021 umrel v Bratislave Svetozár Štúr, hudobný skladateľ a dirigent. Len nedávno oslávil svoju sedemdesiatku. Jeho tvorba a jeho pôsobenie bolo úzko späté so SND.

Rád spomínal na prvý kontakt, na náhodu, ktorá mu do SND otvorila cestu. Na VŠMU si preludoval na klavíri, keď do miestnosti vošiel prof. Budský; hudobná improvizácia, ktorú začul ho inšpirovala a oslovil študenta, aby skomponoval scénickú hudbu k pamätnej Saroyanovej inscenácii Čas tvojho žitia.

V SND sa postavil aj za dirigentský pult, dirigoval napríklad opery Nabucco i večer zložený z dvoch titulov Komedianti a Sedliacka česť. Predovšetkým však bol mimoriadne aktívny ako skladateľ. Jeho hudba umocnila mnoho inscenácií, spomeňme aspoň Bockerer, Slečna Júlia, Krvavá svadba, Hry o letnom byte, Caligula, Herodes a Herodias, Divá kačka, Divadelná komédia, Čertice. Jeho hudba k inscenácii Ideálny manžel (2003) bola jednou z posledných pre SND. Spolupracoval s mnohými režisérmi Milošom Pietorom, Pavlom Hasprom, Ľubomírom Vajdičkom, Emilom Horváthom a ďalšími.

Svetozár Štúr sa narodil 21. februára 1951 v Bratislave. Pochádzal z významnej štúrovskej rodiny, jeho prapradedom bol Samuel Štúr, brat Ľudovíta Štúra. Jeho otec Svetozár Štúr bol renomovaný novinár a publicista, mama divadelná vedkyňa Nella Štúrová. Svetozár Štúr vyštudoval hru na klavíri, kompozíciu a dirigovanie na bratislavskom Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení, kde bol poslucháčom hudobného skladateľa Jána Cikkera a dirigenta Ladislava Slováka.

Hudba Svetozára Štúra znie v desiatkach filmov, dokumentov, v televíznych inscenáciách i seriáloch. Prvým filmom s jeho hudbou bol film režiséra Dušana Trančíka Víťaz z roku 1978. Svojou hudbou prispel k úspechu ďalších filmov, napríklad režiséra Štefana Uhera Zlaté časy, Kosenie jastrabej lúky, Pásla kone na betóne, Zora Záhona Pomocník podľa prózy Ladislava Balleka, Miloslava Luthera Štek či Stanislava Párnického Kára plná bolesti. Jeho hudba umocňuje aj dokumentárne filmy Jána Pirocha z horolezeckého prostredia Kangchenjunga a Sagarmatha.

Život a tvorba Svetozára Štúra je úzko spätá s umeleckými súbormi Lúčnica i SĽUK, spolupracoval so Slovenským národným divadlom, s Československým rozhlasom i Slovenskou filharmóniou.

Všetkým, ktorí ho mali radi, bude chýbať jeho profesionalita, bezprostrednosť a kolegiálnosť.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka so Svetozárom Štúrom bude v pondelok 31. mája 2021 o 10.15 hod. v bratislavskom krematóriu.

 
Attachement: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon parte_s._stur.pdf69.66 KB