Rozlúčka s Jurajom Kubánkom

Juraj Kubánka začal študovať medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium však v treťom ročníku zanechal, aby až do konca života ostal verný svojej láske a záľube, ako charakterizoval svoju inklináciu k ľudovej kultúre a tancu. Mal z čoho čerpať. Detstvo prežil na Liptove, v kraji, ktorý je žriedlom bohatých tradícií. Od malička ho k nim viedla aj jeho mama. Príznačné je, že práve ona založila prvý detský folklórny súbor v Československu.  

Juraj Kubánka sa nestal lekárom – celý svoj život však liečil ľudskú dušu. Odkrýval krásu, hrdosť a vznešenosť, ktorú prináša ľudové umenie vo svojej rôznorodosti. Ukončil štúdium choreografie na Vysokej škole múzickým umení prácou Povesť o Jánošíkovi a hôrnych chlapcoch. A touto témou sa inšpiroval v mnohých svojich choreografiách.  

Patril k zakladateľom Lúčnice i SĽUK-u, pôsobil v súbore Lužických Srbov v Nemecku, v poľskom štátnom súbore SLONSK, Poddukelskom umeleckom ukrajinskom ľudovom súbore/PUĽS, Československom štátnom súbore piesní a tancov v Prahe a v ďalších umeleckých amatérskych súboroch. Jeho srdce však patrilo predovšetkým SĽUK-u. Za 40 rokov pôsobenia v tomto telese vytvoril vyše 250 choreografií, vrátane celovečerných, na hudbu Tibora Andrašovana, Jána Cikkera, Svetozára Stračinu. Za všetky spomeňme aspoň tri: Podpolianska mlaď, Biela plť na Váhu, Tatranskí orli... Z ľudových tanečných prvkov vytváral tanečné príbehy, ktoré obdivovali nadšení diváci vo vyše šesťdesiatke krajín.  

Folklórny prejav na Slovensku je taký bohatý, široký a prekrásny, že sa to nedá slovami opísať. Slovensko bolo na križovatke kultúr, v strednej Európe, kde sa miešali Tatári, Turci, Francúzi, toľko rozličných prejavov má máloktorý národ na svete. A možno ani jeden. A je to tak v ľudovom odeve, v nárečí, ale najmä v tanci,“ hovorieval. 

Možno niekoho prekvapí, že životopis Juraja Kubánku je aj na webovej stránke SND. Umelec vytvoril choreografiu k Suchoňovej opere Krútňava (1952) a k časti baletnej inscenácie Giselle (2010).

Juraj Kubánka spolupracoval aj s Filmovým štúdiom Koliba (Rodná zem, filmová adaptácia Cikkerovej opery Jánošík), so Slovenskou televíziou (Tanečné miniatúry, Harmonia pastoralis) a choreograficky sa podieľal aj na niekoľkých divadelných hrách.

V pondelok 19. júla 2021 vo veku 92 rokov odišiel tanečník, režisér, dramaturg, choreograf, umelecký šéf, ktorého srdce patrilo predovšetkým SĽUK-u.

Nie tak dávno bol v historickej budove SND slávnostný večer, na ktorom umelcovi blahoželali azda všetky súbory, s ktorými spolupracoval. Hoci sa ťažšie pohyboval, bol svieži a všetkých prekvapil obdivuhodnou pamäťou.

S umelcom, ktorý prostredníctvom tanca rozdával silu, energiu a radostný pocit zo života, sa v historickej budove SND rozlúčime v pondelok 26. júla 2021 o 11.00 hodine.

Česť jeho pamiatke!