Simon Keenlyside exkluzívny hosť v Opere SND

Do Opery SND sa opäť vrátil významný, svetovo uznávaný charizmatický britský barytonista Simon Keenlyside, ktorý má na svojom konte ocenenia ako Laurence Olivier Award, Grammy Award, ECHO Klassik a mnohé ďalšie. Tento častý hosť špičkových operných scén hosťoval v našej opere v novembri 2018 v hlavnej úlohe Verdiho opery Rigoletto. Tentoraz sa 18. januára 2020 predstavil ako Rodrigo, markíz Posa vo Verdiho opere Don Carlo.

Simon Keenlyside sa do Bratislavy tešil, lebo ako povedal: „Ako Rigoletto som tu zažil krásne chvíle so svojimi trpezlivými kolegami. Don Carlo je, samozrejme, nádherný ansámblový kus. Najťažšie roly tu má Alžbeta a tenor, ale veľmi rád sledujem a počúvam všetkých kolegov, ako dosahujú výšiny týchto obrovských vokálnych výziev. Verdi napísal úžasnú hudbu aj pre Filipa a Rodriga. Dueto s kráľom Filipom II. má podľa mňa najbližšie k charakteru pôvodnej Schillerovej hry a zároveň je to veľmi silná a realistická scéna. Mladý idealista sa ocitne v rukách skúseného machiavelistického kráľa, ktorý ho krok za krokom dovedie až k jeho vlastnému koncu.

Ostatné časti Rodrigovej roly sú vo veľkej miere možno až príliš farbistým vyjadrením kresťanskej etiky. Myšlienka ,nikto neprejaví toľko lásky ako človek, ktorý položí život za svojho priateľa‘, má podľa mňa bližšie ku kresťanskej biblickej etike než k ústrednej téme Schillerovej hry, ale je to zaujímavá rola s patričnou dramatickou šírkou,“ uviedol Simon Keenlyside, ktorý úlohu Rodriga stvárnil napríklad v Hamburgu, v Madride, v Mníchove, vo Viedni, v Londýne, v New Yorku či v Clevelande. Réžie opery Don Carlo, ktorej súčasná inscenácia mala premiéru v októbri 2018, sa ujal slovinský režisér, výrazná osobnosť aj na slovenskej divadelnej scéne, Diego de Brea: „Verdiho Don Carlo stvárňuje tému veľmi epicky a reflektuje tri základné otázky sveta – viera, vojna a láska. Keďže hovoríme o Verdim a období romantizmu, ide o veľmi zmyslové a intímne poňatie týchto tém. Príbeh je veľmi aktuálny, pretože sa zaoberá problémami, ktorými žijeme aj dnes. Sú to napríklad otázky, či sa rozhodneme pre bezpečnosť alebo slobodu, no rozhodujeme sa najmä pre bezpečnosť.“


Na predstavení opery Don Carlo 18. januára Kráľa Filipa II. stvárnil Peter Mikuláš, španielskeho infanta Dona Carla, syna Filipa II., Tomáš Juhás. Veľký inkvizítor zaznel v podaní Jozefa Benciho, kráľovnou Španielska Alžbetou z Valois bola Andrea Danková, dvornú dámu Alžbety, princeznú Eboli, stvárnila Monika Fabianová, v úlohe Mnícha sa predstavil Ján Galla a ďalší. Spoluúčinkoval orchester a zbor Opery SND pod taktovkou Martina Leginusa.

Verdiho operu Don Carlo si do konca aktuálnej sezóny môžete pozrieť už len raz, 5. mája 2020