Skonala sólistka a dlhoročná dramaturgička Opery SND pani Jela Krčméry-Vrteľová

Vedenie Slovenského národného divadla prijalo so smútkom správu o úmrtí bývalej sólistky Opery SND a neskôr dramaturgičky Jely Krčméry-Vrteľovej.
 
Narodila sa v Martine 7. januára 1924 v rodine Dr. Štefana Krčméryho, literárneho kritika, historika, dramatika i prekladateľa. Hlas jej mamy je známy z rozhlasových vĺn ako hlas legendárnej rozprávkarky tety Hely. Po štúdiách na konzervatóriu v Bratislave a na Hudobnej akadémii Santa Cecilia v Ríme, kde sa dostala ako laureátka medzinárodnej speváckej súťaže na Pražskej jari, bola Jela Krčméry-Vrteľová v rokoch 1945 – 1952 sólistkou Opery SND. Debutovala ako Maddalena vo Verdiho opere Rigoletto. Neskôr stvárnila Floru v La traviate, Lolu v Sedliackej cti, Nicklaussa v Hoffmannových poviedkach či Carmen. Hudbe a SND ostala verná ako dramaturgička, libretistka a prekladateľka.
Je autorkou libriet k niekoľkým operám, predovšetkým k opere Svätopluk Eugena Suchoňa. Vytvorila libretá aj pre opery Tibora Andrašovana, Miloslava Kořínka, Milana Dubovského a Ladislava Kupkoviča. Spoluvytvárala aj opery pre deti, z ktorých Veľká doktorská rozprávka sa do repertoáru niekoľkokrát vrátila. Jela Krčméry-Vrteľová preložila z taliančiny, francúzštiny a nemčiny vyše sedemdesiat libriet. Vydala albumy klasických, operných a zborových piesní, spolupracovala s rozhlasom, televíziou, so Slovenskou filharmóniou, vydala zbierky veršov. V roku 2018 získala Jela Krčméry-Vrteľová za dlhoročnú tvorivú činnosť v Opere SND a výnimočný prínos v oblasti umenia a kultúry Cenu ministerky kultúry SR.
 
Jela Krčméry-Vrteľová bola aktívnou členkou Živeny, spolku slovenských žien, na ktorého práci sa aktívne podieľala až do roku 2014. Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR ju za tieto aktivity ocenilo titulom Výnimočná žena Slovenska.
 
Pani Jela Krčméry-Vrteľová zomrela v Bratislave 4. novembra 2021 vo veku 97 rokov.

 
Česť jej pamiatke!