SND rozbieha projekt Dobrí susedia

Slovenské národné divadlo iniciovalo projekt “Dobrí susedia”, v rámci ktorého sa mu podarilo nadviazať spoluprácu s okolitými developermi. Vďaka nej mohlo SND zrevitalizovať a skultivovať priestory pre návštevníkov vo vnútri divadla, ako aj v jeho okolí.

 
Už Jan Werich hovorieval, že „dobré divadlo sa začína dobrým vrátnikom”, a presne vedel, o čom hovorí. Platilo to v čase, keď tieto pamätné slová vyslovil a platí to aj dnes.

 
Cieľom projektu “Dobrí susedia” je preto v duchu Werichovho hesla zvýšiť divácky komfort pri návšteve predstavení v Slovenskom národnom divadle a spríjemniť im pobyt v okolí divadla, ktoré v súčasnosti obklopuje stavebný ruch.

 
„Slovenské národné divadlo stojí v susedstve nákupného centra, ku ktorému čoskoro pribudne jeho dvojička. Už vyše dvoch rokov tak divadlo funguje v bezprostrednej blízkosti intenzívneho pracovného ruchu, ktorý súvisí s výstavbou nového developerského projektu,” približuje situáciu generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička.

 
„Uvedomujeme si znížený komfort našich divákov pri návšteve divadla, no vnímame fakt, že je to zároveň jedinečná šanca pre divadlo ako sa stať srdcom nového pulzujúceho centra Bratislavy. Čo je presne to miesto, kam každé divadlo patrí a chce patriť,“ dodáva generálny riaditeľ SND.

 
Rolu divadla v novom území si uvedomujú aj noví developeri. V rámci projektu “Dobrí susedia” sa tak začala rozvíjať spolupráca medzi divadlom a okolitými developermi, aby nová štvrť a divadlo profitovali zo vzájomnej synergie.

 
V prvej fáze projektu “Dobrí susedia” JTRE v rámci kompenzácie za stavebné úpravy v bezprostrednom okolí divadla finančne podporil revitalizáciu vnútorných a vonkajších priestorov divadla.

 
„Vďaka investícii, ktorú SND získalo prostredníctvom projektu “Dobrí susedia”, sme mohli skultivovať priestranstvo v okolí budovy SND, aj jeho interiér. Vnímame to ako dôležité gesto od súkromného sektoru, že si kultúru váži a chce ju podporovať,“ dopĺňa Matej Drlička.

 
Slovenské národné divadlo vďaka externým sponzorským zdrojom mohlo vykonať niekoľko väčších aj menších úprav: podarilo sa vyčistiť prednú fasádu budovy, jej obklad z bieleho tatranského travertínu aj presklennú časti. Premaľovali sa vstupné priestory a prečalúnila sa časť mobiliáru vo foyeri divadla.

 
Pri revitalizácii rastlín v interiéri sa do projektu zapojili kvetinárstva Orchidea a Rhapis, digitálne obrazovky, ktoré nahradili papierové vývesky vo foyer SND, ponúkla firma NAY a časť mobiliáru vo foyer zapožičala firma Konsepti.

 
V exteriérovej pomyselnej polkruhovej náruči divadla okolo fontány pribudla zeleň – do existujúcich plôch sa podarilo vysadiť záhony hortenzií a slnečne exponovaný priestor námestia dotvorilo osem kvetináčov mobilnej zelene s platanmi javorolistými.

 
Na osvetlenie pešej zóny pribudli jednoduché vlajky, ktoré upriamujú pozornosť návštevníkov na to, že sa prechádzajú pred Slovenským národným divadlom. V budúcnosti by mali k platanom pred vstupom do divadla pribudnúť aj lavičky.

 
Do priestoru námestia SND v letných mesiacoch umiestňuje mobilný bar pre návštevníkov, v zime sa ráta s jeho zimnou verziou.