SND sa pripája k výzve na podporu Ukrajiny

Slovenské národné divadlo od dnes svojim nasvietením symbolicky podporuje nedotknuteľnosť územnej celistvosti našej susednej krajiny, Ukrajiny.

Po vzore českých divadiel sa Slovenské národné divadlo stavia za jedinú prijateľnú cestu riešenia konfliktov, ktorá je diplomatickou, mierovou a rešpektujúcou medzinárodné právo.

Podporujeme všetkých našich kolegov z oboch dotknutých zemí, ktorí si prajú demokraciu a mier a veľmi si prajeme, aby politickí predstavitelia Ruskej federácie nepokračovali v porušovaní medzinárodných dohôd a ľudských práv.

Znenie výzvy českých divadiel nájdete tu https://www.narodni-divadlo.cz/cs/aktuality/narodni-divadlo-se-pripojuje-k-vyzve-na-podporu-ukrajiny