SND uvedie opernú monodrámu Denník Anny Frankovej

Nová inscenácia Operného štúdia SND – opera Grigorija Frida Denník Anny Frankovej – bude súčasťou vzdelávacieho programu pre školy. K pripravovanej premiére sa uskutoční aj diskusná relácia Príbeh Anny Frankovej ako umelecká inšpirácia.
 
Premiéra opery Denník Anny Frankovej sa uskutoční 28. 11. 2020 o 20.00 h, ďalšie termíny predstavení pribudnú do programovej ponuky Opery SND po uvoľnení protipandemických opatrení.
K pripravovanej premiére bude v sobotu 21. 11. 2020 o 20.00 h v Modrom salóne novej budovy SND diskusná relácia nazvaná Príbeh Anny Frankovej ako umelecká inšpirácia.
 
Súčasná kultúrno-politická situácia nás opäť núti zamýšľať sa spolu s mladou generáciou, aké je nesmierne dôležité poznať históriu druhej svetovej vojny. Extrémizmus, násilie, netolerancia k ľuďom rôznych etník a vierovyznaní a mnohé podprahové ideológie, ktoré opäť žijú medzi nami, sú motiváciou, aby sme hovorili o hrôzach tohto obdobia a o ich následkoch.
 
Koncom januára 2020 uplynulo 75 rokov od oslobodenia nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz. Tragické príbehy druhej svetovej vojny a holokaustu inšpirovali vznik mnohých diel. Jedným z nich je aj monodráma Denník Anny Frankovej, vrcholný opus Grigorija Frida, významného ruského skladateľa a maliara židovského pôvodu. Mono-opera je založená na vybraných pasážach z denníka Anny Frankovej. V skrátenej podobe rozpráva príbeh jej osudu počnúc jej narodeninami 12. 6. 1942 cez príhody v škole, predvolanie na gestapo, hľadanie úkrytu, dennodenné stretávanie sa s ďalšími ukrytými ľuďmi, prvú lásku až po raziu gestapa a odvlečenie Anny do koncentračného tábora.
 
K pripravovanej premiére sa v sobotu 21. 11. 2020 o 20.00 h uskutoční v Modrom salóne novej budovy SND diskusná relácia nazvaná Príbeh Anny Frankovej ako umelecká inšpirácia. Úryvky z knihy prečíta členka Činohry SND Jana Kovalčiková, ukážky z operného diela zaznejú v podaní členky Operného štúdia SND Anety Podrackej Bendovej s klavírnym sprievodom Andrey Bálešovej. Moderátorom diskusie bude redaktor Denníka N Mirek Tóda. Týmto podujatím sa Opera SND spolu s Činohrou SND zapojí do projektu Noc divadiel.
 
V rámci diskusnej relácie sa uskutoční prezentácia komiksovej verzie príbehu Anny Frankovej – aktuálnej knižnej novinky Vydavateľstva SLOVART, ktoré na projekte spolupracuje.
 
Projekt podporuje aj Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku – krajiny, v ktorej Anna Franková žila a ktorá jej odkaz šíri ako memento pre ďalšie generácie.
 
Opera SND spolu s Operným štúdiom SND prezentuje toto dielo aj ako vzdelávací program pre školy.
Partnerom tohto vzdelávacieho programu je Nadácia Milana Šimečku. Nadácia už 15 rokov organizuje putovnú výstavu Anny Frankovej určenú pre žiakov stredných škôl, ktorá rozvíja koncept rovesníckeho vzdelávania. Výstava dáva priestor aj súčasným príbehom mladých ľudí, ktorí čelia rôznym formám diskriminácie. Výstava spolu s opernou inscenáciou prostredníctvom príbehu Anny Frankovej študentom priblíži historický kontext doby, prenasledovanie židovského obyvateľstva a holokaust, ale zároveň otvorí témy súčasnosti, ako je pretrvávajúca diskriminácia a predsudky a stereotypy spoločnosti voči rôznym skupinám obyvateľstva.
 
 
Projekt vznikol s podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku, Veľvyslanectva Izraela na Slovensku a Goetheho inštitútu, v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART.
 
Na vzdelávacom programe spolupracuje Nadácia Milana Šimečku.
 
Donor Operného štúdia SND
Národná banka Slovenska
 
Pozrite si, prosím, v prílohe podrobné informácie o diskusnej relácii a realizačnom tíme
pripravovanej premiéry.
Attachement: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon dennik_anny_frankovej.pdf359.62 KB