Soprán, Alt, Tenor, Bas

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľných miest v zbore Opery SND v hlasových skupinách:

 
Soprán, Alt, Tenor, Bas

 
Nástup 01. 01.2023

 
Konkurz sa uskutoční 24. 10 .2022 o 14.00 v novej budove SND, Pribinova 17, Bratislava
 
Uchádzačov žiadame o zaslanie nasledujúcich dokladov:
1. Prihláška
2. Krátky umelecký životopis
3. Fotokópia najvyššieho ukončeného hudobného vzdelania (Minimálne požadované vzdelanie je absolutórium konzervatória , akceptuje sa aj iný typ dokladu o ukončení štúdia zo strednej odbornej školy s príslušným odborom mimo územia SR), alebo prebiehajúce štúdium na vysokej škole v danom obore.
4. Adresa trvalého pobytu, e-mail a telefónny kontakt
 
Podmienky konkurzu:
• Dve kontrastné piesne alebo árie klasického repertoáru
• spev z listu a orientácia v zborových partoch (výber z repertoáru Opery SND)
 
Záujemcovia sa môžu zúčastniť konkurzu po zaslaní prihlášky, štruktúrovaného životopisu, a dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v danom odbore.
e-mailom na adresu: margot.kobzova@snd.sk
 
Termín ukončenia prihlášok je 10. 10. 2022
 
Nástupný plat od 1 060 Eur btto + navýšenie podľa odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie+ 1 týždeň dovolenky navyše nad rámec zákona