Stanovisko generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku k rozhodnutiu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Po nástupe do funkcie generálneho riaditeľa SND som bol oboznámený s povinnosťou, že ako štatutár štátnej príspevkovej inštitúcie musím svoje majetkové priznanie poslať zriaďovateľovi, teda Ministerstvu kultúry SR. To som aj urobil. 

Až na jar tohto roka som sa dozvedel, že túto povinnosť si musím splniť aj voči Národnej rade SR. Len čo som na túto skutočnosť bol upozornený, bezodkladne som do parlamentu podal majetkové priznania za oba roky a zaplatil som aj pokutu za omeškanie. 

Oneskorené podanie majetkového priznania považujem za procesnú chybu, ktorá sa medzičasom odstránila a bola zjednaná aj náprava. V žiadnom prípade nešlo z mojej strany o úmysel vyhnúť sa tejto povinnosti alebo niečo zamlčať. K obom majetkovým priznaniam neboli vznesené žiadne výhrady. Preto vnímam veľmi citlivo, ak by som mal byť postihnutý rovnako tvrdo ako tí, ktorí majetkové priznanie vôbec nepodali ani po tom, čo na to boli upozornení. 

Celá situácia ma mimoriadne mrzí aj preto, že návrh na moje odvolanie prichádza na úvod novej divadelnej sezóny, ktorú sme v Slovenskom národnom divadle začali s vynikajúcim diváckym ohlasom a vypredanými sálami v činohre, opere aj v balete.