Stanovisko Umeleckej rady SND

Po medializácii udalosti z pracovného stretnutia Opera Europa v Budapešti a následnom prijatí rezignácie Mateja Drličku ministerkou kultúry SR pani Natáliou Milanovou požiadali členovia Umeleckej rady SND ministerku o prijatie. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v piatok 28. 10. 2022, odzneli od členov Umeleckej rady SND hodnotenia Mateja Drličku ako generálneho riaditeľa. Umelecká rada veľmi otvorene formulovala názory k situácii v Opere SND a k prepúšťaniu jej zamestnancov.
 
Tlaky, ktorým musel generálny riaditeľ čeliť, boli neúnosné, pričom ako štatutár mal právo riešiť personálnu politiku divadla a napĺňať tak svoju víziu. Spolu s Matejom Drličkom odchádza aj značná časť jeho najbližších spolupracovníkov, čo môže spieť k ďalším problémom, spojeným predovšetkým s prevádzkou divadla. Kvalitní ľudia na správnych pozíciách sa budú len veľmi ťažko nahrádzať.
 
Slovenské národné divadlo zaznamenalo pod vedením Mateja Drličku výrazný progres v umeleckej a dramaturgickej oblasti, pri implementácii sprievodných odborných a vzdelávacích programov, z hľadiska nastavenia personálnej politiky, ako aj komunikačnej stratégie smerom k verejnosti, ale súčasne sa podarilo vedeniu etablovať divadlo do medzinárodného kontextu. Dôležité boli rozhodnutia ohľadne prevádzky budov či modernizácie Umelecko-dekoračných dielní SND. Vízie Mateja Drličku boli postavené na celkovom ozdravení divadla, na vytvorení zázemia pre významné osobnosti svetovej opernej a tanečnej scény. Spolu so svojím tímom mal odvahu riešiť problémy Opery SND, ktoré boli zásadné, situované hlboko do mentality fungovania divadiel 20. storočia. Matej Drlička naštartoval transformáciu SND podľa moderných európskych a svetových štandardov.
 
Členky a členovia Umeleckej rady SND sa jednoznačne zhodli na tom, že ich pôsobenie v Umeleckej rade SND rezignáciou generálneho riaditeľa končí. Vzdaním sa členstva vyjadrujú podporu Matejovi Drličkovi a ďakujú mu za mnohé aktivity a iniciatívy, ktoré vykonal v prospech divadla. Súčasne však deklarujú, že budú veľmi pozorne sledovať situáciu v divadle, priebeh výberového konania a jeho výsledky.
 
Na záver možno skonštatovať, že ospravedlnenie sa za svoju chybu a ponúknutie rezignácie je výnimočný jav v dobe, ktorú žijeme. Mal by byť zrkadlom pre všetkých, ktorí dlhodobo vnášajú do slovenskej spoločnosti nenávisť, agresivitu a netoleranciu.
 
V Bratislave, dňa 2. novembra 2022
 
Július Barczi, riaditeľ Aukčnej spoločnosti SOGA
Sláva Daubnerová, režisérka a performerka
Peter Dvorský, operný spevák
Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu
Martin Glaser, riaditeľ Národního divadla Brno
Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board
Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU
Marián Lapšanský, koncertný umelec
Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky
Roman Novitzky, prvý sólista, choreograf a fotograf Das Stuttgarter Ballett
Roman Polák, divadelný režisér
Juraj Valčuha, dirigent a hudobný riaditeľ Houston Symphony
Svetlana Waradzinová, vedúca odd. kultúry Bratislavského samosprávneho kraja

Stanovisko Umeleckej rady SND