Sú medzi nami

V rámci línie Dobrodružnej dramaturgie Činohra SND ponúka priestor hosťujúcim mladým tvorcom a nezávislým zoskupeniam. Je to podpora mladých talentov a vytváranie prieniku medzi svetom kamenného a alternatívneho divadla. 

Ďalšou inscenáciou, ktorú v tejto dramaturgickej línii pripravujeme, a nezávislý súbor, ktorý hostíme, je Zrakáč. Divadlo Zrakáč tvorí skupina nevidiacich, slabozrakých a vidiacich tvorcov. V roku 2010 ho ako vôbec prvé divadlo svojho druhu v strednej Európe založil režisér Jozef Pražmári, ktorý tiež prišiel o podstatnú časť zraku. Pod jeho vedením absolvovali členovia súboru základný herecký kurz a naštudovali dve inscenácie. Divadlo spolupracovalo následne s ďalšími mladými absolventmi Divadelnej fakulty, ako sú režisérky Kristína Chlepková, Katarína Jánošová Lesayová a herec Michal Jánoš. So svojimi inscenáciami sa súbor predstavil napríklad v DAB Nitra, Pezinku, Levoči, Starej Turej, Bernolákove či v Záhrebe. Divadelný súbor momentálne tvorí sedem hercov, šesť nevidiacich alebo slabozrakých a jeden vidiaci.

V marci je Svetový deň divadla (27. 3.). Prečo vás osobne, ale i ako skupinu baví robiť divadlo?

Andrej Nie je to možno najpohodlnejšie spoločenské vyžitie, po ktorom by sa dalo v súčasnosti siahnuť, ale pre mňa má divadlo veľkú skrytú hodnotu. Na pozadí stojí príbeh. Všetci majú radi príbehy. Obsahujú ho správy, bulvár, reklama. Pre mňa divadlo tvorí prostredie, v ktorom sa dá prežívať príbeh autentickejšie, hlbšie, v ktorom sa dá veľa nájsť, naučiť sa a to jednoducho na nejakej sociálnej sieti nenájdete.

Peťo Pre mňa je to spôsob sebarealizácie. Baví ma vystupovanie pred ľuďmi, a to či už ako herec, alebo ako klavirista. Prostredníctvom divadla mám možnosť, či už odovzdať divákom určité posolstvo, odkaz, alebo ich zabaviť a spraviť im krajší deň. V neposlednom rade som rád aj za výborný kolektív, v ktorom sa môžem odreagovať od starostí a radostí všedných dní.

Silvia Pre mňa je naše divadlo srdcová záležitosť. Nielen preto, že môžem byť herečkou – byť aspoň chvíľu niekým iným, niekedy utiecť z reality. Vyvolať u diváka rôzne emócie, najlepšie smiech… No som aj predseda nášho o. z., som rada užitočná pre naše divadlo a bavia ma veci, problémy v divadle riešiť či vybaviť – veľmi dôležité pre každé divadlo je financovanie, tak hľadať sponzorov, hľadať každý rok darcov 2 % z dane atď., aby naše divadlo mohlo fungovať. Je veľmi dôležité pre každého človeka cítiť, že niekam patrí a to je pre mňa Divadlo Zrakáč.

Slávo Je to spôsob, ako sa vyjadriť, ako ponúknuť divákovi svoje videnie sveta. A vôbec nezáleží na tom, či človek ten svet „vidí“ zrakom, sluchom, hmatom. A to nás na divadle fascinuje. Môžeme znova a znova prežívať situácie, ktoré sme si v živote už niekedy zažili, analyzovať ich, ale aj zažívať na javisku niečo úplne nové, doposiaľ nepoznané. Kričať, smútiť, tešiť sa a cez všetky tie emócie sa snažiť vyvolať v divákovi jeho osobný zážitok, reakciu…

Aká bude táto najnovšia premiéra? Čo bude jej témou?

Peťo
Keďže sa nám práca na našom ostatnom predstavení, Vzťahovačkách, ktoré bolo naším prvým autorským počinom, zapáčila, rozhodli sme sa aj v novej hre ísť autorskou cestou. Naša práca sa začala improvizáciami na rôzne témy, z ktorých sa niektoré situácie či dialógy ocitli aj v samotnom texte predstavenia, čiže sme my herci boli prostredníctvom nich jej priamymi spolutvorcami. Režiséri si všetko poctivo nahrávali a zapisovali a následne nám priniesli už hotový výstup so scenárom predstavenia.

Slávo Témou hry budú životné skúsenosti a postoje členov nášho súboru. Hra bude plná vtipných momentov, absurdných situácií až niekedy nepochopiteľných skúseností, ktoré môže zažiť azda iba nevidiaci či slabozraký človek. My ich teraz chceme na javisku ponúknuť divákovi tak, ako ich prežívame v našich vôbec nie nudných životoch.

Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND v rozhovore s členmi Divadla Zrakáč