Televízne pondelky

Divadelný ústav a Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci so Slovenským národným divadlom si pripomenú 60. výročie začiatku tradície významného fenoménu minulého storočia, tzv. bratislavských televíznych pondelkov. Vernisáž výstavy Televízne pondelky Karola L. Zachara sa uskutoční v stredu 24. októbra o 17.00 hod. v priestoroch Výstavnej siene novej budovy Slovenského národného divadla.

Na vývoj našej televíznej tvorby malo v prvých rokoch nezmazateľný vplyv aj divadlo. Spočiatku totiž v televíznom programe prevládalo preberanie hotových, ucelených diel, ako aj kinematografických filmov a naživo snímaných divadelných inscenácií. V roku 1957 vznikla prvá televízna inscenácia vyrobená v produkcii bratislavského štúdia – Dovidenia, Luciene! v réžii Jána Roháča. Postupne tak okrem živých prenosov z divadiel po celom Slovensku začali v programovej skladbe pribúdať aj pôvodné televízne inscenácie. Tie sa podobne ako prvé prenosy z divadiel spočiatku natáčali výhradne naživo. V decembri 1958 sa v Bratislave začalo pravidelné pondelkové vysielanie dramatických programov a vďaka nim odštartovali svoju dlhú tradíciu legendárne tzv. bratislavské televízne pondelky.

Umelcom, ktorý pravidelne spolupracoval s Československou televíziou, bol herec, režisér a scénický výtvarník Karol L. Zachar. Ten svojím špecifickým pohľadom na život i múzy nemalou mierou formoval aj dejiny slovenskej televíznej tvorby. Z jeho inscenácií vždy znel hrejivý úsmev a pochopenie pre ľudské slabosti, či už v žánri komédie alebo tragédie. Svoj príznačný optimizmus i poetizmus tak logicky prenášal z divadelného javiska aj pred televíznu kameru. Či už mohol vytvoriť televízne verzie svojich predošlých divadelných diel alebo naopak dostal príležitosť rozšíriť svoj repertoár o nové tituly. Tieto inscenácie dodnes patria v televíznom programe medzi tie divácky najobľúbenejšie a najreprízovanejšie vôbec.

V prebiehajúcom kalendárnom roku tiež pripomíname 100. výročie narodenia Karola L Zachara. Výstava preto nesie názov Televízne pondelky Karola L. Zachara. Jej cieľom nie je zmapovať bohatú históriu tzv. bratislavských televíznych pondelkov v celej jej kontinuálnej šírke či mnohorakosti, ale cez všestrannú tvorbu tohto významného umelca pripomenúť niekdajšiu plodnú dramatickú činnosť pôvodnej bratislavskej televíznej tvorby.

Vernisáž výstavy Televízne pondelky Karola L. Zachara sa uskutoční v stredu 24. októbra o 17.00 hod. v priestoroch Výstavnej siene novej budovy Slovenského národného divadla. Autor výstavy je Karol Mišovic, grafické riešenie pripravila Nora Nosterská.

Date from: 
23.10.2018
Date to: 
5.12.2018
Location: 
Výstavná sieň novej budovy SND