The Magic Four - Štyri temperamenty

SND sa stane hostiteľom svetovej premiéry nevšedného divadelného projektu. Po čase k nám opäť zavíta majster Milan Sládek, ktorý si svojím pantomimickým umením získal verné publikum na svojej domovskej scéne v Kolíne nad Rýnom a množstvo priaznivcov po celom svete.

The Magic Four je štvordielna koláž sólistických pantomím, hry masiek, výtvarných scén, performance s hudbou skomponovanou špeciálne pre tento projekt.
 
Jedného starého slávneho čínskeho maliara sa pýtali, či tvorí priamo v prírode. Nie, odpovedal, ja iba spomínam. Takto nejako by som aj ja charakterizoval tento svoj posledný opus. Základom projektu The Magic Four sa stala Hippokratova teória o štyroch rozdielnych ľudských charakteroch. Je to sangvinik, flegmatik, cholerik a melancholik.
 
Už v 4. storočí pred naším letopočtom rozlišovali v antickom Grécku štyri typy osobností na základe názoru, že ľudský charakter ovplyvňujú telesné tekutiny, ktoré u jedinca prevládajú: krv (sanguis), hlien (phlegma), žlč (cholé) a čierna žlč (melan-cholé). Z medicínskeho hľadiska je síce táto teória už dávno prekonaná, delenie na štyri osobnostné typy sa však zachovalo dodnes a stalo sa súčasťou bežného života, ale aj inšpiráciou mnohých umeleckých diel. Rozličný spôsob konania, správania, hodnotenia životných situácií, pohybový vokabulár jednotlivých charakterov – to všetko sa stalo základom nášho projektu. Vznikli pantomimické scénky, „štvorlístok“ kompozícií pripomínajúci formy podobné výtvarným performance.
 
Projekt sa zakladá aj na rozličnosti štyroch svetových strán, ale aj štyroch typov z Commedie dell’arte a ich podstatu tlmočí prostredníctvom výstupov, v ktorých hrajú dominantnú úlohu masky. Ďalším prvkom, ktorý prispel k povahe našej inscenácie, sú tri základné farby. Ak k nim pridáme dvojicu „nefarieb“, čiernej a bielej, získame ďalšiu štvoricu, ďalší stavebný kameň na budovanie architektúry scénickej kompozície.
 
Zaujímavá bola spolupráca s gitaristom a hudobným skladateľom Wulfinom Lieskem. Nápad vytvoriť náš spoločný projekt sa zrodil v severnom Taliansku, kde sme, nezávisle od seba, vystupovali pri jednom podujatí. Jednotlivé časti inscenácie vznikali počas niekoľkých mesiacov v nepretržitej komunikácii a vzájomnej inšpirácii.
 
Milan Sládek