Tretí hráč v skupine pozáun, bas pozauna

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:

 
Tretí hráč v skupine pozáun, bas pozauna

 
s nástupným platom od 1 450 eur + umelecké a osobné ohodnotenie + 1 týždeň dovolenky navyše nad rámec zákona s nástupom od 01.01.2022.

 
Konkurz sa uskutoční dňa 30.11. 2021 o 10.00 hod. v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava na skúšobnom javisku č. 6157.
 
Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom, fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania Minimálne požadované vzdelanie je absolutórium konzervatória (akceptuje sa aj iný typ dokladu o ukončení štúdia zo strednej odbornej školy s príslušným odborom mimo územia SR), alebo potvrdenie o prebiehajúcom štúdiu na vysokej škole v danom odbore a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 20. 11. 2021 (vrátene) na adresu:

 
Mgr. Art. Kristián Tóth - kancelária kolektívnych telies, SND Pribinova ul. č. 17
819 01 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: konkurzy.opera@snd.sk

 
Konkurzné podmienky:
1.kolo: Povinná skladba: Ernst Sachse – Concertino für Bassposaune und Klavier
2. kolo: výber z orchestrálnych partov
• hra z listu.

 
V prípade záujmu o poskytnutie korepetítora, je nutné zaslanie notového materiálu najneskôr 2 týždne pred konaním konkurzu. Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.