Tutti hráč v skupine kontrabasov

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie miesta v orchestri Opery SND na post:

 
Tutti hráč v skupine kontrabasov

 
S nástupom od 1. 11. 2022

 
Konkurz sa uskutoční dňa 24. 10. 2022 o 10.00 v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.
 
Minimálne požadované vzdelanie je absolutórium konzervatória (akceptuje sa aj iný typ dokladu o ukončení štúdia zo strednej odbornej školy s príslušným odborom mimo územia SR), alebo prebiehajúce štúdium na vysokej škole v danom odbore.
Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom, fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 17. 10. 2022 na adresu:
Mgr. Art. Kristián Tóth - kancelária kolektívnych telies, SND Pribinova ul. č. 17, 819 01 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: konkurzy.opera@snd.sk
 
Podmienky konkurzu:
K. D. von Dittersdorf: „Koncert E – dur“ 1. a 2. časť + kadencie alebo J. B. Vaňhal: „Koncert D – dur“ 1. a 2. časť + kadencie,
• ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu,
• hra na päť strunový kontrabas
• hra z listu.
 
V prípade záujmu o poskytnutie korepetítora je nutné túto požiadavku uviesť v prihláške. Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.
Nástupný plat 1 390,- eur + navýšenie podľa odpracovaných rokov + umelecké ohodnotenie +1 týždeň dovolenky nad rámec zákona