Tutti hráč v skupine viol

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie miesta v orchestri Opery SND S nástupom od 1.12.2022 na post:

 
Tutti hráč v skupine viol

 
Konkurz sa uskutoční dňa 07. 11. 2022 o 14.00 v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.
Minimálne požadované vzdelanie je absolutórium konzervatória ( akceptuje sa aj iný typ dokladu o ukončení štúdia zo strednej odbornej školy s príslušným odborom mimo územia SR), alebo prebiehajúce štúdium na vysokej škole v danom odbore.
Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom, fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 28. 10. 2022 na adresu:
Mgr. Art. Kristián Tóth - kancelária kolektívnych telies, SND Pribinova ul. č. 17, 819 01 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: konkurzy.opera@snd.sk

 
Podmienky konkurzu:
• 1. časť (s kadenciou) a 2. časť jedného z koncertov : K. Stamitz koncert pre violu a orchester D dur alebo F. A. Hoffmeister koncert pre violu a orchester D dur,
• ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu,
• hra z listu.

 
V prípade záujmu o poskytnutie korepetítora, je nutné zaslanie notového materiálu najneskôr 2 týždne pred konaním konkurzu. Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.
Nástupný plat 1350,- eur + umelecké ohodnotenie +1 týždeň dovolenky nad rámec zákona