Úmrtie Moniky Potokárovej

Vedenie Slovenského národného divadla prijalo s hlbokým smútkom správu o úmrtí poprednej mladej členky Činohry SND Moniky Potokárovej.
Narodila sa 30. júna 1992 v Prešove, náhle nás opustila dnes 25. novembra 2019.
 
Monika Potokárová vyštudovala herectvo na Konzervatóriu v Bratislave, navštevovala ročník pantomímy na pražskej HAMU a absolvovala herectvo na VŠMU v Bratislave. Už počas štúdiá hosťovala v Činohre SND, ktorej členkou sa stala v októbri 2016.
V roku 2017 získala Prémiu Literárneho fondu za postavu Moniky v inscenácii hry Zo života ľudstva, v roku 2018 Cenu Dosky za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla za spevácky výkon v inscenácii Kabaret normalizácia alebo Modlitba za Martu a v tom istom roku Výročnú cenu Literárneho fondu za postavu They v inscenácii hry Hedda Gablerová, s prihliadnutím k postave Antigony v rovnomennej inscenácii a postave Nataše Rostovej v inscenácii dramatizácie románu Vojna a mier.
 
Monika Potokárová patrila k najobsadzovanejším herečkám činoherného súboru SND, momentálne mala v repertoári v SND 12 postáv, okrem vyššie spomínaných účinkovala v inscenáciách Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Mercedes Benz, Rodáci, Cudzô, Rivers of Babylon, Ruské denníky, Vedľajšie účinky, Fyzici...
Monika hosťovala aj v iných divadlách, televízii, či filme.
Ako sa vyjadrila v jednom z rozhovorov „Snažím sa robiť všetko naplno a nebyť všade rovnaká, sústrediť sa na detaily a rozlíšiť postavy. Každú urobiť trochu inak. Hľadám v sebe nepoznané možnosti, hľadám svoj diapazón. Premiérou sa pre mňa práca na postave nekončí. Vyvíja sa rovnako ako predstavenie. Pri jednotlivých inscenáciách sa snažím pracovať s odtieňmi, ktoré mi ponúka momentálna energia a atmosféra.“ /Pravda, jún 2017/
 
V Monike Potokárovej stráca naša kultúra a umenie jednu z najtalentovanejších predstaviteliek mladej hereckej generácie.
 
Česť jej pamiatke!
 
Dovoľujeme si vás informovať, že na želanie rodiny Moniky Potokárovej nebude Slovenské národné divadlo organizovať verejnú poslednú rozlúčku s mladou umelkyňou. Vo foyer v novej budove SND bude kondolenčná kniha. Pohreb by mal byť na východnom Slovensku, odkiaľ Monika Potokárova pochádzala.