Váš názor nás zaujíma

Vážení návštevníci, SND v týchto dňoch realizuje medzi svojimi divákmi dotazníkový prieskum. Budeme veľmi radi, ak si nájdete chvíľku, vyplníte ho a podelíte sa s nami o vaše názory.
Dotazník nájdete v tlačenej forme u našich uvádzačiek do 2. januára 2022.
 
Možnosť zapojiť sa do prieskumu máte aj formou tohto online formulára: https://forms.gle/Hb3cPsd7ics9TPw58.
 
Vyplnenie vám zaberie približne 5 minút a je spojené s možnosťou súťažiť o vstupenky do divadla. Do súťaže budú zahrnutí všetci súťažiaci, ktorí nám pri vypĺňaní dotazníka poskytnú svoje kontaktné údaje. Poskytnutie kontaktných údajov je dobrovoľné, bez nich však nemôže byť respondent zaradený do žrebovania.
 
Každý týždeň vyžrebujeme piatich z vás, ktorí získajú dve voľné vstupenky na vybrané divadelné predstavenie SND.
 
Štatút súťaže nájdete na našej webovej stránke https://snd.sk/sutaze.
 
Ďakujeme za účasť v prieskume a za vaše odpovede!
 
Vaše SND