Vedením SND je dočasne poverený Vladimír AntalaGenerálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Kamil Peteraj z poverenia ministerky kultúry Ľubice Laššákovej vo štvrtok 2. augusta 2018 oficiálne uviedol do funkcie Vladimíra Antalu, ktorý je dočasne poverený vedením Slovenského národného divadla s plnými kompetenciami aj plnou zodpovednosťou ako generálny riaditeľ SND. Ako uviedol Kamil Peteraj, rozhodnutie poveriť doterajšieho riaditeľa ekonomického a technicko-prevádzakového úseku SND vedením divadla vyplýva zo zámeru zachovať kontinuitu, zabezpečiť bezproblémový vstup do nadchádzajúcej 99. divadelnej sezóny SND a dôstojne pripravovať storočnicu našej prvej divadelnej scény. Vedenie SND, ktorým je dočasne poverený Vladimír Antala, bude na stabilizácii finančnej situácie v SND úzko spolupracovať s expertnou skupinou zloženou zo zamestnancov ministerstva kultúry a zástupcov zamestnancov SND.