Víťaz Grand prix Bienále divadelnej fotografie 2018 predstaví svoju tvorbu

Vernisáž výstavy Kotlár vs. Amsler, 1.0 sa uskutoční 2. mája 2019 o 17.00 hod v priestoroch foyer Činohry novej budovy SND.

„Výstava fotografií laureáta ocenenia Grand prix Bienále divadelnej fotografie 2018, Ľuboša Kotlára, mapuje jeho niekoľkoročnú spoluprácu s divadelným režisérom Mariánom Amslerom. Cieľom kurátorskej selekcie je čiastočne nabúrať zaužívaný stereotyp, v ktorom hrá divadelná fotografia úlohu faktografického zaznamenávania divadelných inscenácií. Kotlár a Amsler pravidelne spolupracujú od roku 2015, kooperujúc spoločne ako na propagačných vizuáloch k jednotlivým inscenáciám, tak na výtvarnom vklade do inscenácií samotných, až po následné zaznamenávanie diania na javisku. Autor v rámci výstavy prezentuje najmä diela, ktoré zostali ležať v osobných archívoch , či už sa jedná o skice, nepoužité varianty vizuálov, pôvodné verzie neskôr dotvorených záberov pre potreby inscenácie, fotografie z inscenácií, ktoré síce nenesú požadovanú informačnú hodnotu, ale vytrhnuté z kontextu, v ktorom vznikli, prezentujú vizuálne silné obrazy vytvárajúce vlastný naratív.“

Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje Divadelný ústav už od roku 2010. Jeho cieľom je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh, zvýšiť o nej všeobecné povedomie a súčasne prezentáciou fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia, ktorá vzniká v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení, vytvára do budúcna predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie. Výstava fotografií, ktorá Bienále sprevádza, vytvára prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.

 

Curator: 
Jana Hojstričová
Date from: 
3.5.2019
Date to: 
31.5.2019
Location: 
Nová budova SND, foyer, 3.NP, strana Činohry