Za Milanom Lasicom

Nesmierny smútok sprevádza správu, ktorú si ešte dostatočne neuvedomujeme. Odišiel noblesný, všestranný umelec – dramatik, režisér, herec, textár, spevák i moderátor, predovšetkým však briskný glosátor, občan, pre ktorého bola kritériom pravda a spravodlivosť.

Milan Lasica nebol členom Slovenského národného divadla, ale nebol ani bežným návštevníkom. S našou inštitúciou ho spájalo oveľa viac. V poslednom období bol členom Umeleckej rady SND a čitatelia SME NÁRODNÉ sa v pravidelnej rubrike vždy poprechádzali v umelcových spomienkach okolo divadla. 

S mnohými umelcami SND Milan Lasica spolupracoval, s mnohými sa priatelil a mnohým nám bude chýbať nielen tá virtuálna, ale aj skutočná prechádzka Milana Lasicu popri novej budove SND. Vídavali sme ho pohrúženého v myšlienkach, vážneho i s potmehúdskym úsmevom – smeroval domov z tvorivých stretnutí z kaviarničky pri Dunaji.    

Milan Lasica vytvoril s Júliusom Satinským excelentnú a neopakovateľnú dvojicu, ktorú nezlomila ani svojvôľa totalitného režimu. Boli symbolom slobodného glosovania, zmysluplného humoru a inteligentnej zábavy. 

Milan Lasica odišiel tak ako veľkí dramatici – na divadelnej scéne. Uznanie a pomyselný potlesk budú dlho sprevádzať myšlienky uložené na papieri, filmovom plátne i v televízii a jeho hlas bude znieť z množstva hudobných nahrávok.

Bude však veľmi chýbať jeho stručné, ale výstižné slovo v pravý čas.

Česť jeho pamiatke!