Zamatové posolstvo

Na ideály Nežnej revolúcie – unavení problémami súčasnosti – akosi zabúdame. V histórii to bolo neraz práve umenie, ktoré cez katarziu dokázalo ľudí inšpirovať k zmene.

Sme presvedčení o tom a neskromne si myslíme, že aj koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie pod názvom Zamatové posolstvo, ktorý pripravila Opera SND v spolupráci s Ústavom pamäti národa, prispeje k lepšej spoločenskej atmosfére. Ak sa tak stane čo len v malej miere, bude to pre nás zadosťučinením. Novembrové udalosti spred tridsiatich rokov sa zrodili v študentskom prostredí. Študentov vtedy podporili nielen slovenskí disidenti, ale aj divadelníci. Je preto prirodzené, ak si chceme okrúhle výročie Nežnej revolúcie pripomenúť práve na pôde divadla. Na koncerte zaznejú scény z diel, ktoré sú volaním po pokoji a slobode – či apelom na jej nastolenie. Podujatie obohatí výber z poézie slovenských autorov, ale aj archívne audio a videomateriály z revolučných dní.