Zastavme násilie na ženách

Slovenské národné divadlo sa pripája k tretiemu ročníku kampane Zastavme násilie na ženách 2021.
 
Aj my chceme poukázať na problematiku odstránenia násilia na ženách a pridávame sa tak k celosvetovej iniciatíve Organizácie Spojených národov. Tá si za farbu kampane zvolila oranžovú, ktorá má symbolizovať svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá, ktoré zažili alebo zažívajú násilie. Zároveň ňou upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv na svete a ohrozuje slobodu, bezpečie a dôstojnosť miliónov dievčat a žien.
 
Slogan tohtoročnej kampane je Orange the World: End Violence against Women Now! – Zafarbime svet na oranžovo: Zastavme násilie na ženách hneď teraz!
 
Preto sa aj my v Slovenskom národnom divadle pripájame k mimovládnym organizáciám, verejným a štátnym inštitúciám, osobnostiam kultúrneho, politického a spoločenského života, aby sme sa nahlas vyjadrili proti rodovo podmienenému násiliu. Odmietame všetky formy násilia, ktoré zažívajú dievčatá a ženy na celom svete.
 
Naša budova sa na znak podpory dnes rozsvieti oranžovou farbou.