Zbormajsterka pri inšpicientskom pulte

K Opere SND po dlhé roky patrí zanietená zbormajsterka a skladateľka Nadežda Raková, ktorá nedávno oslávila polookrúhle životné jubileum.

Nadežda Raková po absolutóriu hry na klavíri na Konzervatóriu v Žiline (1973) pokračovala v štúdiu na VŠMU v triede J. Haluzického (zborové dirigovanie). V tom čase bola už aj dirigentkou detského speváckeho zboru Zornička, spolupracovala s Lúčnicou a bola tiež členkou Bratislavského komorného zboru, neskôr dirigentkou dievčenského speváckeho zboru Carmina Iuventae. V roku 1979 sa stala zbormajsterkou spevohry Novej scény v Bratislave, kde úspešne naštudovala celý rad titulov. Je autorkou hudby k detskému muzikálu Chlapci z Pavlovskej ulice. V rokoch 1994 – 2007 bola hlavnou zbormajsterkou Opery SND. Počas pôsobenia v národnom divadle sa podpísala pod vynikajúce výkony zboru v početných operných inscenáciách zo svetovej i z domácej tvorby.

Pani Naďa, aká bola vaša cesta k hudbe?

V rodine sme muzikantov nemali. Už ako dieťa ma rodičia zapísali na hodiny klavíra a keďže mi to išlo dobre, prihlásila som sa do Žiliny na konzervatórium. Tam som študovala klavír u pána profesora Antona Kállaya, ktorý bol zároveň dirigentom Žilinského miešaného zboru. Zistil, že viem spievať, tak ma pozval na ich skúšku. Práve tam som zistila, že to je to, čo chcem robiť, a už som o ničom inom ani len neuvažovala. Neskôr som na VŠMU absolvovala zborové dirigovanie u profesora Juraja Haluzického a paralelne som pracovala s detským speváckym zborom Zornička. Po skončení školy som sa chcela zamestnať, a tak som šla na konkurz, ktorý v roku 1979 vypísala Nová scéna, pretože sa im uvoľnilo miesto zbormajstra.

Vedeli ste si už vtedy predstaviť, aké výzvy vás budú na Novej scéne čakať?

Presne nie, no zakrátko som dospela k poznaniu, že klasická opereta má veľké čaro, veľmi pekné melódie a ponúka zaujímavé spevácke a herecké príležitosti. To ma na tom uspokojovalo.

Po určitom čase ste z Novej scény odišli. Prečo?

Dôvodom bol fakt, že namiesto klasickej operety sa tam začali robiť produkcie s používaním reprodukovanej hudby. Zakrátko po mojom odchode rozpustili aj orchester. To mi veru nebolo pochuti.

Dostali ste sa na prestížne miesto hlavnej zbormajsterky v Opere SND.

Áno. V tejto pozícii to bolo čosi celkom iné – teda, pokiaľ ide o náročnosť práce. Bola som šokovaná, keď som sa bližšie oboznámila s tým, čo všetko musia sólisti opery zvládnuť. Skláňam sa pred nimi

Môžete prezradiť, ako sa vám podarilo vybudovať si v opernom zbore prirodzenú autoritu?

To nebol nejaký zvláštny problém. Členovia zboru ma akceptovali, videli, že sa snažím, že to myslím vážne a že sa usilujem dobudovať súbor. To sa nám aj nakoniec podarilo. Mimochodom, pomohol nám pri tom aj Slovenský rozhlas, ktorý v tom čase v niekoľkých reláciách poslucháčom priblížil prácu operného speváka – v čom je krásna a príťažlivá...

Čo je z vášho pohľadu na práci zbormajstra operného zboru najnáročnejšie?

Jednoznačne udržať kvalitu repríz. Pokiaľ si uvedomíme, že na hracom pláne figuruje viac než dvadsať titulov v šiestich jazykoch, ktoré musia zboristi držať v hlavách a pri ich interpretácii byť vždy perfektní, tak aj ich výkony sa ukazujú ako obdivuhodné. Často podávali skvelé výkony, po zborových číslach sa neraz rozozneli spontánne aplauzy.

Po rokoch práce zbormajsterky ste prešli na iný post. Prečo?

Áno, momentálne som inšpicientka. Začala som totiž mať problémy so sluchom. Dvakrát som prechodila chrípku (vystríham pred tým umelcov, chrípku treba vždy vyležať!) a sluch mi zoslabol do tej miery, až som nemala pred zborom čisté svedomie, že nepočujem všetko tak, ako by som mala. Požiadala som teda o preloženie. Som vedeniu SND veľmi vďačná, že mi tu umožnili pracovať aj naďalej a že v hudobnom divadle som nemusela zanechať úplne.

Nemali ste tendenciu dávať od inšpicientského pultu pokyny zboru?

Samozrejme, že mala. Spočiatku – trvalo to asi tri roky – som sa musela vedome kontrolovať, aby som robila poriadne prácu inšpicienta a nesústredila sa namiesto toho na to, ako zbor spieva...

Pavol Smolík, dramaturg Opery SND