ZMENA COVID AUTOMATU

Vážení návštevníci,
 
Bratislava sa od pondelka 22. novembra aj naďalej nachádza v červenej farbe v 1. stupni ohrozenia. V zmysle platného Covid automatu však dochádza k niekoľkým zmenám, ktoré sa dotýkajú aj fungovania Slovenského národného divadla a vás – našich návštevníkov.
 
Dovoľujeme si vás preto informovať, že na návšteve divadla sa od pondelka 22. 11. môžu zúčastniť len osoby zaočkované a tie, ktoré ochorenie Covid prekonali pred nie viac ako 180 dňami.
 
Za kompletne zaočkovanú osobu sa považuje:
- osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, no nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
- osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, no nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
- osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, no nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
- osoba do 2 rokov veku alebo
- osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
 
Čo sa týka kapacity našich predstavení – v sálach Činohry, Opery a Baletu SND je momentálne povolená účasť 200 divákov, v Štúdiu, Opernom a Modrom salóne SND 50 % ich kapacity.
 
Mení sa tiež režim pre našich detských návštevníkov. Deti od 2 do 12 rokov, ktoré plánujú navštíviť niektoré z našich predstavení Luskáčika, Popolušky alebo Ako sa Lomidrevo stal kráľom, budú na návštevu divadla v zmysle platného Covid automatu potrebovať platný AG alebo PCR test. Aby sme rodičom túto situáciu čo najviac uľahčili, ponúkame všetkým detským návštevníkom so zakúpenou vstupenkou možnosť otestovať sa pred predstavením priamo u nás v SND. Nie je potrebné objednávať sa ani nahlasovať, stačí prísť v dostatočnom časovom predstihu na zvolené predstavenie, absolvovať test a počkať si 20 minút na výsledok. SND poskytuje túto službu detským divákom zdarma.
 
Testovanie sa začne vždy 1,5 h pred predstavením a ukončí sa polhodinu pred jeho začiatkom. Po tomto čase už nebude možné testovanie uskutočniť a v prípade, že sa nepreukážete vlastným testom, dokladom o očkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid-19, vám nebudeme môcť umožniť vstup na podujatie.
 
Testovanie sa netýka detí, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami a majú o tom platné potvrdenie (COVID preukaz), ktorým sa pri vstupe do divadla preukážu.
 
Dospelí návštevníci sa pri návšteve divadla preukážu očkovacím preukazom alebo dokladom o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.
 
V prípade, že nespadáte do niektorej z týchto kategórií a vstupenku už máte zakúpenú, kontaktujte Rezervácie SND. O vrátenie vstupného možno požiadať písomne ešte pred odohraním predstavenia na adrese rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu.
 
Veríme, že zvážite možnosť zaočkovať sa, aby sme sa už čoskoro opäť stretli u nás v divadle.
 
Dovoľujeme si vás tiež upozorniť na povinnosť mať pri návšteve divadla v interiéri prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Táto povinnosť sa týka rovnako dospelých, ako aj detských návštevníkov. Pri vstupe do budovy si taktiež vydezinfikujte ruky a vzdialenosť menšiu než 2 metre prekračujte len s osobami zo spoločnej domácnosti.
 
Ďakujeme, že aj naďalej chránite seba i ostatných.
 
Napriek všetkým obmedzeniam sa tešíme na vašu skorú návštevu.
 
Vaše SND