ZMENA PREDSTAVENIA: Balet&SĽUK/Tancom k sebe 25.11.2021

Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zdravotnej indispozície členov súboru sme nútení pristúpiť k zmene týkajúcej sa predstavenia Balet&SĽUK dňa 25.11.2021 v Sále opery a baletu SND o 19:00 hod. Ako náhradné predstavenie uvedieme dňa 25.11.2021 POPOLUŠKU v Sále opery a baletu SND o 19:00 hod.
 
Zakúpené vstupenky platia aj na náhradné predstavenie.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
1. Máte možnosť so svojimi vstupenkami prísť kedykoľvek do pokladnice v priebehu sezóny 2021/ 2022 a tieto si zameniť za Vami požadované predstavenie.
2. O vrátenie vstupného možno požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu.
 
Ďakujeme za Vašu priazeň a pochopenie.
 
Vaše SND