ZMENA v programe Činohry SND

Vážené dámy, vážení páni,

s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu akútnej zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dňa 29. 9. 2023 predstavenie DEKLARÁCIA ZÁVISLOSTI o 19.30 hod - BEZ NÁHRADY.Zakúpené vstupenky máte možnosť vrátiť, alebo zameniť nasledovným spôsobom:

1. V priebehu sezóny 2023/ 2024 si vstupenky môžete prísť kedykoľvek zameniť do pokladnice SND za Vami požadované predstavenie.

2. O vrátenie vstupného môžete požiadať na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu. Prosím, majte na pamäti, že žiadosť na vrátenie vstupného vieme prijať iba v písomnej forme najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.VAŠU REFUNDÁCIU PROSÍM ŽIADAJTE IBA NA ADRESE: vstupenky@snd.sk. INAK VAŠA ŽIADOSŤ NEBUDE VYBAVENÁ.Ďakujeme za vašu priazeň a porozumenie a tešíme sa na Vašu najbližšiu návštevu v divadle

Vaše SND