Zmena vo vedení Opery SND

Vedenie Slovenského národného divadla a vedenie Opery Slovenského národného divadla dospeli po vzájomnej dohode k rozhodnutiu, že s účinnosťou od 2. augusta 2021 sa ruší dvojzložkové vedenie operného súboru.
 
Riaditeľom Opery Slovenského národného divadla sa stáva doterajší výkonný riaditeľ Opery SND Lubor Cukr. Pán Dalibor Jenis sa ďalej bude venovať už len svojej profesionálnej umeleckej kariére.
 
Opera SND aj v budúcnosti počíta s pánom Jenisom ako významným hosťujúcim umelcom. Dalibor Jenis už v septembri začína so skúšobným procesom v role Rigoletta v rovnomennej Verdiho opere pod taktovkou Daniela Callegariho v jednej z najvýznamnejších európskych operných scén – Teatro La Fenice v Benátkach.
 
Vedenie Slovenského národného divadla by sa na tomto mieste rado poďakovalo pánovi Jenisovi za jeho nesporný umelecký prínos a medzinárodné spolupráce, ktoré sa mu v čase jeho pôsobenia podarilo iniciovať.