Zmeny hracieho plánu Činohry SND

Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho a z technicko - organizačných dôvodov rušíme predstavenia:

 
13. 12. 2022 o 19:30 hod. Čaj u pána senátora. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu STE MEDZI NAMI v Modrom salóne SND
14. 12. 2022 o 19:30 hod. Čaj u pána senátora BEZ NÁHRADY
15. 12. 2022 o 19:30 hod - Leni BEZ NÁHRADY
17. 12. 2022 o 19:30 hod - Leni BEZ NÁHRADY
 
11. 1.2023 o 19:00 hod. Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana). Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu VOJNA A MIER v Sále činohry SND
11. 1. 2023 o 19:00 hod. pridané predstavenie Chaos v Štúdiu SND
17. 1. 2023 o 19:30 hod. pridané predstavenie Deklarácia závislosti v Modrom salóne SND
 
Zakúpené vstupenky máte možnosť vrátiť, alebo zameniť nasledovným spôsobom:
1. V priebehu sezóny 2022/ 2023 si vstupenky môžete prísť kedykoľvek zameniť do pokladnice SND za Vami požadované predstavenie.
 
2. O vrátenie vstupného môžete požiadať na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu. Prosím, majte na pamäti, že žiadosť na vrátenie vstupného vieme prijať iba v písomnej forme najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
VAŠU REFUNDÁCIU PROSÍM ŽIADAJTE IBA NA ADRESE: vstupenky@snd.sk. INAK VAŠA ŽIADOSŤ NEBUDE VYBAVENÁ.
 
Ďakujeme za vašu priazeň a porozumenie a tešíme sa na Vašu najbližšiu návštevu v divadle
 
Vaše SND