Zrušené predstavenie: BALET&SĽUK/TANCOM K SEBE

Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si vám dovoľujeme oznámiť, že rušíme predstavenie BALET&SĽUK/TANCOM K SEBE dňa 6. 4. 2023 o 19.00 hod. Toto večerné predstavenie rušíme bez náhrady a súčasne sme pridali do programu predstavenie tohto titulu v sobotu 8. 4. 2023 o 11.00 hod. Veríme, že vám takto spríjemníme veľkonočné sobotňajšie predpoludnie.

 
Zakúpené vstupenky máte možnosť vrátiť, alebo zameniť nasledovným spôsobom:
1. V priebehu sezóny 2022/ 2023 si vstupenky môžete prísť kedykoľvek zameniť do pokladnice SND za Vami požadované predstavenie.
 
2. O vrátenie vstupného môžete požiadať na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu. Prosím, majte na pamäti, že žiadosť na vrátenie vstupného vieme prijať iba v písomnej forme najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
VAŠU REFUNDÁCIU PROSÍM ŽIADAJTE IBA NA ADRESE: vstupenky@snd.sk. INAK VAŠA ŽIADOSŤ NEBUDE VYBAVENÁ.
 
Ďakujeme za vašu priazeň a porozumenie a tešíme sa na Vašu najbližšiu návštevu v divadle
 
Vaše SND