Das Folklore-Ensemble Lúčnica im SND

Das Folklore-Ensemble Lúčnica im SND

Ballett

Aus dem Werk von Prof. Štefan Nosáľ

Neues Gebäude, Opern- und Ballettsaal

Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Lúčnica

Spievaj si, dievčatko, netrať veselosti,
ako si netratí tráva zelenosti.

Robota, robota, na celý deň jej mám,
nechce sa mi dariť, kým si nezaspievam.

Hlavným poslaním Umeleckého súboru Lúčnica je starať sa o uchovávanie a rozvoj našich národných tradícií. Je to práca náročná, ale aj mimoriadne krásna. Veď tradícií, ktoré sú spojené s umeleckými prejavmi, môžeme na našom území nájsť stále mnoho. Temperamentné tanečné i vokálne prejavy našich predkov boli súčasťou bežného života pri činnosti, ako bol zber úrody, pranie bielizne, oslavy dožiniek, fašiangov, svadobných hostín alebo duchovných sviatkov. Práca a pieseň jednoducho odjakživa napĺňali a stále napĺňajú zmysel nášho života. Človek je prácou živý a tanec, hudba i pieseň, ako tvorivé počiny, ho zušľachťujú a pomáhajú mu ten život skrášľovať.
Vychádzajúc z bohatých umeleckých tradícií nášho ľudu, z prostredia roľníckeho, pastierskeho i remeselníckeho, sa chceme týmto myšlienkam priblížiť v scénickom tvare dnešného programu. Prinášame vám v ňom výber z najúspešnejších tanečných choreografií z tvorby profesora Štefana Nosáľa (1927 – 2017), dlhoročného umeleckého šéfa Umeleckého súboru Lúčnica, ktorého nedožité 92. narodeniny si v tomto roku s úctou pripomíname.

Cenník vstupeniek:
1. kategória: 49 €
2. kategória: 39 €
3. kategória: 25 €