Adresy a kontakty

Budovy

nová budova SND

Pribinova 17, 819 01 Bratislava

historická budova SND

Hviezdoslavovo nám. 1, 811 02 Bratislava

Slovenské národné divadlo

Generálny riaditeľ SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Asistentka gen. riaditeľa

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Riaditeľka kancelárie gen. riaditeľa

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Hlavný kontrolór

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vstupenky a abonentky

Manažér predaja vstupeniek

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Abonentky

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Hromadné objednávky – činohra

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Hromadné objednávky – opera a balet

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodný zástupca – zahraničie hromadné objednávky, hotely, cestovné kancelárie

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodný zástupca – školy, združenia, spolky, firmy

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodný zástupca – zahraničie jednotlivci, firmy, obchodné združenia, veľvyslanectvá

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Činohra

Riaditeľ Činohry SND

Adresa: Pribinova 17

Asistentka riaditeľa Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Projektový manažér Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Opera

Riaditeľ Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Asistentka riaditeľa Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referentka umeleckej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referent umeleckej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Projektový manažér Opery SND

Balet

Riaditeľ Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Asistentka riaditeľa Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Projektový manažér Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referentka umeleckej prevádzky Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Mediálne oddelenie

Tlačová tajomníčka

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Centrum marketingu

Riaditeľka Centra marketingu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažér prenájmu priestorov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca oddelenia obchodu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca oddelenia online marketingu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Ekonomický a Technicko-prevádzkový úsek

Riaditeľ Ekonomického a Technicko-prevádzkového úseku

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca odd. finančnej učtárne

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca odd. plánovania, kontrolingu a rozpočtu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca odd. evidencie majetku

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci odd. informatiky, služieb a technickej správy

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci odd. servisu javiskovej techniky

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci odd. hospodárskej správy budov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci odd. technického dispečingu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Archivár národného divadla

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Archivár národného divadla

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Umelecko-dekoračné dielne

Riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Asistentka riaditeľa

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Vedúci projektant-konštruktér

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Vedúci scénickej výroby

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Vedúca kostýmovej výroby

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09