Repertoár Opera

Gioacchino Rossini
Barbier zo Sevilly
opera
historická budova SND,

Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku so slovenskými titulkami.

Giacomo Puccini
Bohéma
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Opera v štyroch obrazoch v talianskom jazyku so slovenskými titulkami.

Georges Bizet
Carmen
opera
historická budova SND,

Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku so slovenskými titulkami.

Wolfgang Amadeus Mozart
Čarovná flauta
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Opera v dvoch dejstvách spievaná v nemeckom jazyku.

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni
opera
historická budova SND,

Dramma giocoso v dvoch dejstvách v talianskom jazyku.

Hector Berlioz
Faustovo prekliatie
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Dramatická legenda v štyroch častiach.

Poloscénické uvedenie diela.

Inscenácia Opery a Baletu SND.

Figaro sem, Figaro tam
opera
historická budova SND,

Martin Vanek predstavuje operu Barbier zo Sevilly deťom.

Kontinuity
opera
historická budova SND,

Na máj plánujeme ďalšie pokračovanie cyklu Kontinuity, v rámci ktorého sa teatrológ Dr. Jaroslav Blaho venuje histórii Opery SND. Tento program sme pripravili pri príležitosti blížiacej sa storočnice SND. V nadchádzajúcej májovej časti cyklu sa moderátor bude zapodievať obdobím medzi rokom 1945 a 1960, teda tej dôležitej etape v histórii našej prvej opernej scény, v ktorej vznikli dve významné diela Eugena Suchoňa Krútňava a Svätopluk, v ktorej u nás pôsobili dve výnimočné osobnosti operného umenia, dirigent Zdeněk Chalabala a režisér Miloš Wasserbauer, ale ktorá bolo poznačená aj nástupom totalitného politického systému. O týchto i o iných skutočnostiach bude Dr. Blaho referovať s využitím bohatého obrazového a zvukového materiálu.

Kontinuity
opera
historická budova SND,

V rámci cyklu Kontinuity už dlhší čas sprevádza teatrológ Dr. Jaroslav Blaho milovníkov opery jej históriou. V posledných pokračovaniach podujatia sa orientuje na jednotlivé etapy v dejinách vývoja našej prvej národnej opernej scény. Toto tematické zameranie súvisí s blížiacim sa stým výročím od založenia Slovenského národného divadla. V novembrových Kontinuitách nás doktor Blaho oboznámi s obdobím pred druhou svetovou vojnou a po nej.

Karol Szymanowski
Kráľ Roger
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Hosťovanie Krakovskej opery

Inscenácia Michała Znanieckeho zdôrazňuje ľudský rozmer diela: kráľ nahliada na vlastnú individualitu v jej základných podobách – muž, vodca, hlava rodiny, otec, manžel.

Eugen Suchoň
Krútňava
opera
historická budova SND,

Opera v šiestich obrazoch.

Dmitrij Šostakovič
Lady Macbeth Mcenského okresu
opera
historická budova SND,

Hosťovanie Opery Národného divadla Moravskosliezskeho

Jedno z najvýznamnejších hudobnodramatických diel dvadsiateho storočia, „tragédia-satira“, obraz skazenej spoločnosti stojacej na nezriadenej moci sexuality.

Giuseppe Verdi
La traviata
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

Giuseppe Verdi
Macbeth
opera
historická budova SND,

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku.

Giuseppe Verdi
Nabucco
opera
historická budova SND,

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku.

Nepredajme nevestu!
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

Johann Strauss
Netopier
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Opereta v troch dejstvách v nemeckom jazyku (hovorené slovo v slovenskom jazyku).

Wolfgang Amadeus Mozart
O čarovnej flaute a iných kúzlach
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Martin Vanek sprevádza deti operou Čarovná flauta.

Oskar Nedbal
Poľská krv
opera
historická budova SND,

Opereta v troch obrazoch. 

Poľská krv - matiné k premiére
opera
historická budova SND,

Tvorba a prezentácia operetných inscenácií patrili zvlášť v počiatkoch histórie SND k významným pilierom budovania nového súboru. A hoci dnes sú operetné predstavenia na hracom pláne Opery SND zriedkavejšie (ako je to u mnohých operných domov, obracajúcich sa ku klasickej operete len z času na čas), premiéra každého nového operetného titulu sa teší živému ohlasu kultúrnej verejnosti. Opereta Poľská krv sa navyše úzko viaže práve k začiatkom pôsobenia našej prvej národnej scény – a to cez osobu jej autora Oskara Nedbala, ktorý z pozície riaditeľa tunajší operný súbor pred rokom 1930 budoval. Matiné pri príležitosti novej premiéry bude opäť viesť osvedčený moderátor, teatrológ Dr. Jaroslav Blaho. Publiku predstaví nielen samotné dielo, ale aj inscenátorov nového naštudovania – a tiež interpretov prostredníctvom „živých ukážok“ hudobných výstupov z Nedbalovej skvelej partitúry.

Bedřich Smetana
Predaná nevesta
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku.

Giuseppe Verdi
Rigoletto
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov
Sadko
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Opera v siedmich obrazoch.

Sadko - matiné k premiére
opera
historická budova SND,

Mystika a sugestivita ruských národných povestí tvorí jeden záhadný svet plný prekvapení a zamotaných príbehov. Bájny Sadko je hrdinom z Východu, pripomínajúci bájneho Orfea a Odysea z gréckych legiend. Talentovaný americký režisér Daniel Kramer ho však vidí očami západného racionálneho intelektuála v kontexte moderného divadla dvadsiateho prvého storočia. Lebo Sadko nie je len mŕtvy východný mýtus, ale i súčasný západný hrdina, ktorý sníva, vníma, objavuje hodnoty, ale zároveň ich aj stráca. O pripravovanej inscenácii opery Nikolaja A. Rimského-Korsakova na doskách Opery SND sa s režisérom na predpremiérovom matiné porozpráva teatrológ Jaroslav Blaho, ktorý tradične obohatí program o erudovaný historický výklad a živé hudobné vstupy protagonistov pripravovanej inscenácie.

Pietro Mascagni, Ruggiero Leoncavallo
SEDLIACKA ČESŤ / KOMEDIANTI
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu
Maurice Ravel
Španielska hodinka (L'Heure espagnole)
opera
historická budova SND,

Komická opera v jednom dejstve vo francúzskom jazyku.

Španielska hodinka - matiné k premiére
opera
historická budova SND,

V nedeľu 17. septembra 2017 o 10.30 hod. sa v historickej budove SND uskutoční predpremiérové matiné k spoločnému predstaveniu súborov Opery a Baletu SND. Hosťami Dr. Jaroslava Blahu budú – dirigent Vinicius Kattah, režisér Pavol Smolík, režisérka a choreografka Reona Sato – spolu s ďalšími inscenátormi a interpretmi. Počas matiné zaznejú hudobné čísla z predstavenia v podaní našich umelcov.

Giacomo Puccini
Tosca
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

Tosca - matiné k premiére
opera
historická budova SND,

Opera Tosca patrí ku klenotom svetovej opernej literatúry a je jedným z ťažiskových titulov opernej dramaturgie. Jej autor Giacomo Puccini bol nielen výnimočným skladateľom, ale aj tvorcom s neomylnou intuíciou dramatika, vďaka ktorej dokázal vytvárať pútavé príbehy ľudí v rozmanitých životných situáciách. Ako majster operného realizmu prináša v Tosce obrazy ľúbostného vzťahu maliara Cavaradossiho a umelkyne Florie Toscy v komplikovaných okolnostiach talianskeho národnooslobodzovacieho hnutia. Nové naštudovanie tohto titulu pod dirigentskou taktovkou šéfdirigenta Opery SND Rastislava Štúra a režijným vedením Martina Bendika je prísľubom zaujímavého umeleckého počinu.

Giacomo Puccini
Triptych: Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi
opera
historická budova SND,

Tri operné jednoaktovky v talianskom jazyku.

Giacomo Puccini
Turandot
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

Wolfgang Amadeus Mozart
Únos zo serailu
opera
historická budova SND,

Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku.

Richard Wagner
Víly
opera
historická budova SND,

Hosťovanie Opery Štátneho divadla Košice

Romantický príbeh o túžbe kráľa Arindala po láske a po ideálnom svete, zasadený do bavorských reálií konca 19. storočia, pripravilo vedenie Opery ŠD Košice s renomovaným inscenačným tímom i hosťami.

Voci da camera
opera
historická budova SND,

Cyklus komorných vokálnych koncertov.

Jules Massenet
Werther
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Hosťovanie Opery Národného divadla Praha

Inscenácia diela Julesa Masseneta v réžii vynikajúceho európskeho operného umelca Willyho Deckera púta pozornosť predovšetkým bohatou melodickosťou a farebnou inštrumentáciou podľa vzoru Richarda Wagnera.

Martin Vanek
Z opery do opery
opera
historická budova SND,

Martin Vanek sprevádza deti svetom populárnych operných diel.

Predstavenie vhodné pre deti od siedmich rokov.

Jacques Fromental Halévy
Židovka
opera
nová budova SND, Sála opery a baletu

Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku.